přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Мениджмънт

Управителен съвет Кликнете за скриване на съдържанието

Иржина Непалова, Директор на дружеството

Иржина Непалова принадлежи към водещите специалисти в сферата на застраховането в Република Чехия. Тя има богат опит с изпълнението на застрахователни програми за фирми в най-различни сфери, както и с ликвидирането на застрахователни събития. Участвала е в редица обучения в чужбина и е търсен консултант за частни и държавни организации.

 

В застрахователния сектор работи от 1978 г., когато започва да работи в Ceska Pojistovna в отдел ликвидация на имуществени и отговорностни щети. През 1993 г. основава и до днес управлява дружеството РЕНОМИА, което през последните няколко години е най-големият застрахователен брокер в Република Чехия с клонове в други страни от Централна Европа. През 2012 г. е избрана за председател на Асоциацията на застрахователните брокери.

 

маг. Павел Непала, Управляващ съдружник

Павел Непала е завършил специалност „Икономика” във Факултета по социални науки в Карловия университет. От създаването на РЕНОМИА, участва и допринася за развитието на дружеството и на услугите за клиенти. Завършил е много практически обучения и стажове в страната и чужбина, свързани със застраховането и управлението на фирми.

 

Като член на ръководството на дружеството отговаря за развитието на услугите на РЕНОМИА в областта на маркетинга, информационните технологии, както и за стратегическата експанзия на дружеството РЕНОМИА в Централна и Източна Европа. Участва активно в развитието и укрепването на международните отношения.

 

инж. Иржи Непала, Управляващ съдружник

Иржи Непала принадлежи към търсените експерти в областта на застраховането, в която работи от 1996 г. Благодарение на дългогодишната си практика, това е един от малкото професионалисти на пазара, който в детайли разбира, както застраховането на предприемаческите рискове, така и застраховането на физическите лица. Изгражда и управлява дружеството заедно с госпожа Непалова и брат му Павел от самото му създаване.

 

Завършил е икономика в Търговския предприемачески факултет на Слезкия университет. Има богат опит в застраховането на индустриални и предприемачески рискове, с изпълнението на работодателски програми за фирми от различни сфери и с ликвидацията на застрахователни събития. Като член на ръководството на дружеството координира заедно с отделните директори развитието на отдел ликвидация, управление на риска и клоновете в Република Чехия и Словакия.

 

 

маг. инж. Михал Чайка, Управляващ съдружник

Михал Чайка принадлежи към търсените експерти в застраховането на големи индустриални рискове на чешкия и международен застрахователен пазар. Осъществил е редица застрахователни програми за големи компании от различни сфери на дейност. Завършил е редица обучения в областта на застраховането и управлението на риска в страната и чужбина. Между неговите други специализации принадлежи застраховането на технически рискове, факултативното презастраховане и международните програми.

 

При обучението си в Университета по икономика в Прага и в Юридическия факултет на Карловия университет, той натрупва опит във фирма Jauch&Hubener, през този период най-големият застрахователен брокер в Европа. Завършва и четиримесечен стаж във Виена. След дипломирането си през 1996 г. се присъединява към фирма РЕНОМИА, където работи от 1997 г. като директор на клона в Прага и от 2007 г. като управляващ съдружник.

 

инж. Вилем Матиаш, Финансов директор

От 2000 г. до 2007 г. е работил в компаниите A & CE Audit и A & CE Consulting. Там той се специализира в одиторската и консултантска дейност като данъчен консултант и старши консултант. През 2007 г. заема позицията главен финансов директор в компанията РЕНОМИА, където прилага своите обширни познания и опит.

 

Вилем Матиаш получава степен инженер по специалността "Финанси" във Факултета по икономика към Банския университет. Две години по-късно успешното завършва изпита за данъчен консултант.

 

Клара Кодуа, М. А., търговски директор на RENOMIA GROUP

След като се дипломира в Централноевропейския университет (Central European University) в Будапеща през 1997 г., Клара Кодуа започва работа в търговското банкиране. От 2001 г. работи в дружеството RENOMIA GROUP (РЕНОМИА ГРУП). До 2005 г. тя отговаря за развитие на Международния отдел.

 

Тя е участвала в комуникацията с чуждестранни партньори, в подготовката на документи и обезпечението за големи клиенти. От 2005 г. е работила като търговски директор и отговаряла за придобиване на нови клиенти и за методическа подкрепа на този отдел. От 2008 до 2015 г. Клара работи като директор на мрежата RENOMIA NETWORK. От началото на 2013 г., в допълнение към тази позиция, заема също поста на търговски директор на РЕНОМИА ГРУП.

Oтдел директорите Кликнете за показване на съдържанието

Директори на клоновете Кликнете за показване на съдържанието

Моника Минкова, Директор на RENOMIA България

Моника Минкова е завършила Технически Университет – София и Rochester Institute of Technology в Прага със специалност Бизнес Администрация. През 1993 започва работа за AIG, Република Чехия, където е главен подписвач на застраховки „Финансови рискове”. Последователно тя заема позиции директор „Финансови застраховки & клонове” в AIG, Република България, Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на Българска Агенция за Експортно Застраховане АД, управляващ собственик на локален застрахователен брокер Риск Консулт ЕООД.


През 2007 тя поема позицията на регионален мениджър на клонa на RENOMIA в България.


От ноември 2010 Моника е заместник-председател на Управителния съвет на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), която е член на Европейската федерация на застрахователните посредници (BIPAR).


Нейният професионален опит е фокусиран основно върху застраховане на големи индустриални рискове. Тя участва в реализирането на комплексни застрахователни програми за редица водещи индустриални компании в енергийния сектор, транспортния сектор и др. Част от нейните отговорности, в допълнение на управлението на локалния клон, са структуриране на международни застрахователни програми, технически застраховки, застраховане на финансови рискове, мониторинг на процеса на ликвидация на застрахователни събития.

Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.