přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Management

Výkonný výbor Klikněte pro schování obsahu

Jiřina Nepalová, ředitelka společnosti

Jiřina Nepalová patří mezi největší odborníky na pojištění v České republice. Má bohaté zkušenosti s realizací pojistných programů pro společnosti z nejrůznějších oborů a s likvidací pojistných událostí. Zúčastnila se několika školení v zahraničí a je vyhledávaným konzultantem pro soukromé i státní organizace.

 

V pojišťovnictví působí od roku 1978, kdy začala pracovat v České pojišťovně na úseku likvidace majetkových a odpovědnostních škod. V roce 1993 založila a dodnes řídí společnost RENOMIA, která je několik posledních let největší pojišťovací makléř v České republice s pobočkami v dalších zemích střední Evropy. V roce 2015 se opětovně po dvou letech stala předsedkyní Asociace pojišťovacích makléřů.

 

Mgr. Pavel Nepala, managing partner

Pavel Nepala vystudoval obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity. Od jejího založení se podílel na rozvoji společnosti RENOMIA a rozvoji služeb pro klienty. Absolvoval mnohá praktická školení a stáže v tuzemsku i zahraničí týkající se pojišťovnictví a řízení firem.

 

Jako člen vedení společnosti odpovídá za rozvoj služeb RENOMIA v oblasti marketingu a za strategickou expanzi společnosti RENOMIA v regionu střední a východní Evropy. Aktivně se také podílí na rozvoji a upevňování mezinárodních vztahů.

 

Ing. Jiří Nepala, managing partner

Jiří Nepala patří k vyhledávaným odborníkům v oboru pojišťovnictví, ve kterém působí již od roku 1996. Díky mnohaleté praxi je to jeden z mála profesionálů na trhu, který do detailu rozumí jak pojištění podnikatelských rizik, tak pojištění osob. Firmu spolu s paní Nepalovou a bratrem Pavlem buduje a řídí od založení.

 

Vystudoval ekonomii na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Má spoustu zkušeností s pojištěním průmyslových a podnikatelských rizik, s realizací zaměstnaneckých programů pro společnosti z různých oborů i s likvidací pojistných událostí. Jako člen vedení společnosti koordinuje spolu s jednotlivými řediteli rozvoj oddělení obchodu, Trade Credit, likvidace, risk managementu a vybraných poboček v ČR a na Slovensku.

 

Mgr. Ing. Michal Čajka, managing partner

Michal Čajka patří mezi vyhledávané odborníky na pojištění velkých průmyslových rizik na českém i zahraničním pojišťovacím trhu. Realizoval mnoho pojistných programů pro významné společnosti z různých oborů. Absolvoval řadu školení v oblasti pojištění a řízení rizik v tuzemsku a zahraničí. Mezi jeho další specializace patří problematika pojištění technických rizik, fakultativní zajištění a mezinárodní programy.

 

Při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnické fakultě Univerzity Karlovy sbíral zkušenosti ve společnosti Jauch & Hubener, v té době největšího evropského pojišťovacího makléře. Absolvoval i čtyřměsíční stáž ve Vídni. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1996 nastoupil do společnosti RENOMIA, kde působil od roku 1997 na pozici ředitele pražské pobočky a od roku 2007 na pozici managing partner.

 

Ing. Vilém Matyáš, finanční ředitel

Od roku 2000 do roku 2007 pracoval v A & CE Audit a A & CE Consulting. Zde se specializoval na auditorskou a poradenskou činnost jako daňový poradce a senior consultant. V roce 2007 nastoupil na post finančního ředitele do společnosti RENOMIA, kde uplatňuje své rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Jako člen vedení společnosti zodpovídá za informační technologie a za finanční oblast celé skupiny RENOMIA GROUP.

 

Vilém Matyáš získal titul inženýr v oboru Finance na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské. Dva roky poté úspěšně absolvoval zkoušku daňového poradce.

 

Klára Kodua, M. A., zástupkyně managing partnera/jednatelka RENOMIA NETWORK

Po absolvování Central European University v Budapešti v roce 1997 pracovala Klára Kodua v komerčním bankovnictví. Od roku 2001 působí ve společnosti RENOMIA. Do roku 2005 měla na starosti rozvoj mezinárodního oddělení.

 

Podílela se na komunikaci se zahraničními partnery, přípravě podkladů a zajištění pro velké klienty. Od roku 2005 působila na pozici obchodní ředitelky a byla odpovědná za získávání nových klientů a metodickou podporu tohoto oddělení. Od roku 2008 do 2015 působila Klára na pozici ředitelky sítě RENOMIA NETWORK. Od počátku roku 2013 vedle této pozice též zastávala funkci obchodní ředitelky RENOMIA GROUP. Nyní působí jako zástupkyně managing partnera a jednatelka RENOMIA NETWORK.

Ředitelé oddělení Klikněte pro zobrazení obsahu

Ing. Robert Krátký, client services director

Robert Krátký působí ve společnosti RENOMIA od roku 2001. Nejprve zastával pozici likvidátora, v roce 2006 se stal ředitelem oddělení likvidace. Od května 2014 působí na pozici ředitele oddělení péče o klienty. Robert je odpovědný především za rozvoj vztahů s klienty i pojistiteli, za koordinaci vzdělávání a za rozvoj služeb, které  RENOMIA poskytuje svým klientům při správě pojištění.

 

Během své praxe získal bohaté zkušenosti s řešením složitých pojistných událostí všech druhů pojištění. Zkušenosti s pojišťovnictvím má Robert i z předešlých zaměstnání, kdy od roku 1995 let působil v několika významných pojišťovnách. Je absolventem Vysoké školy finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví.

 

Ing. Matyáš Charvát, ředitel oddělení péče o klienty

Matyáš Charvát započal své působení v RENOMIA v roce 2015 jako produktový manažer. Podílel se na správě a vývoji co-brandových produktů a metodicky zastřešoval pojištění majetku, přerušení provozu, strojů, elektroniky a CAR/EAR. Od podzimu 2016 je Matyáš ředitelem oddělení péče o klienty pro Českou republiku.

 

Před nástupem do RENOMIA Matyáš působil jako likvidátor v České pojišťovně a následně jako manažer obchodní služby v České podnikatelské pojišťovně. Je absolventem oboru bankovnictví a pojišťovnictví Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Miroslav Holub, MBA

Miroslav Holub pracuje v RENOMIA od roku 2012, kdy nastupoval na pozici Senior account manager. Od počátku roku 2016 působí jako obchodní ředitel RENOMIA GROUP, kde je odpovědný za obchodní výsledky celé skupiny.

 

V předchozí době získával zkušenosti v oboru Equity Research, kde pracoval na finančních analýzách světových pojišťoven. Své manažerské zkušenosti získával také na pozici generálního sekretáře České golfové federace. Je absolventem dvou zahraničních vysokých škol, Barney's school of Business na Universitě v Hartfordu a Kellstadt Graduate School of Business na Universitě DePaul.

Ing. Marek Kalbáč, Global Services Director

Pracuje v oblasti pojišťovnictví 12 let. Po vystudování Vysoké školy ekonomické v Praze začal Marek Kalbáč pracovat v pojišťovací makléřské společnosti Experting, kde měl na starosti pojistné programy významných stavebních společností, pojištění leteckých rizik a kontakt společnosti se zahraničními partnery.

 

Do RENOMIA nastoupil v roce 2007 na pozici senior account manager, kde byl odpovědný zejména za správu pojistných programů včetně aktivit v zahraničí pro klíčové klienty v oblasti energetiky. Od července 2008 zastává pozici ředitele mezinárodního oddělení. Toto oddělení spravuje mezinárodní pojistné programy více jak 200 společností. Dále je Marek odpovědný za rozvoj kontaktů s mezinárodními partnery a komunikuje se zahraničními pobočkami. V roce 2016 se stal Global Services Directorem pro celou RENOMIA GROUP.

 

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, ředitel oddělení risk managementu

Tomáš Tragan pracuje ve společnosti RENOMIA jako ředitel oddělení risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastní rizikových prohlídek a poradenství pro významné klienty v ČR a zahraničí, včetně rizikových prohlídek největších společností.

 

Problematikou risk managementu se zabývá od roku 1998. Již na vysoké škole působil jako expert na analýzu rizik na pracovišti LabRisk. Dodnes na VŠB TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství vyučuje analýzu rizik. Je spolu autorem několika odborných publikací a účastnil se řady mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Phare. Před nástupem do společnosti RENOMIA působil jako EHS Manager ve společnosti ON Semiconductor Czech Republic. Tomáš Tragan má ze své praxe rozsáhlé zkušenosti s analýzou a řízením rizika a s havarijním plánováním v různých odvětvích průmyslu.

 

Tomáš Tragan byl jako první Čech přijat za člena Institute of Fire Engineers ve Velké Británii. Členství v této prestižní mezinárodní odborné organizaci, jejímiž členy jsou vybraní odborníci z oblasti požární ochrany z celého světa, mu dává právo užívat titul MIFireE a potvrzuje jeho odbornost na mezinárodní úrovni. Jako rizikový inženýr s odborností v požární ochraně uznanou touto mezinárodní institucí tak výrazně zvyšuje kredit oddělení risk managementu společnosti RENOMIA a jejich rizikových zpráv a analýz připravovaných pro klienty RENOMIA.

 

Ing. Radim Kovács, ředitel komunikace a marketingu

Vystudoval ekonomii na Slezské univerzitě v Karviné, specializaci marketing a management. V oblasti komunikace a marketingu má více než 17 let zkušeností. Kariéru začal v AMI Communications, kde působil jako senior director v oblasti korporátní a krizové komunikace klientů. Od roku 2013 pracoval jako ředitel komunikace a B2B marketingu ve Sberbank CZ, kde byl odpovědný za nastavení strategie komunikace a její následnou implementaci.

 

Radim Kovács bude jako člen nejvyššího vedení společnosti zodpovědný především za realizaci dlouhodobé marketingové a komunikační strategie a zajištění synergií a projektů v rámci mezinárodního působení skupiny, která aktivně působí v šesti evropských zemích.

 

Mgr. Jiří Čech, ředitel informačních systémů

Jiří Čech je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které získal magisterský titul v oboru Matematická analýza. Jeho profesní dráha se následně ubírala podobným směrem, a to k oblasti informačních technologií.

 

Zkušenosti získával po dobu svého působení ve společnosti Webcom. Zde pracoval šest let na pozici ředitele divize vývoje. V roce 2006 nastoupil do společnosti RENOMIA, kde úspěšně vede oddělení informačních systémů. Patří mezi vyhledávané odborníky v této  oblasti.

 

Mgr. Václav Bezděkovský, ředitel právního oddělení

Václav Bezděkovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia působil dva roky jako právník a underwriter odpovědnostních rizik v německé pojišťovně Gerling-Konzern, kde se podílel zejména na tvorbě pojistných podmínek a úpisu velkých průmyslových rizik. Následně působil v advokacii, kde se kromě otázek pojišťovnictví věnoval zejména oblasti obchodního práva a veřejných zakázek.

 

Do společnosti RENOMIA nastoupil v roce 2007 na pozici senior account manager a následně od roku 2010 pracoval na pozici legal counsel. V rámci těchto pracovních pozic kromě právní podpory poskytoval podporu v oblasti odpovědnosti za škodu a metodiky odpovědnostních pojistných produktů. Od května 2012 působí na pozici ředitele právního oddělení, ve které se i nadále věnuje zejména právním aspektům pojištění, compliance a oblasti veřejných zakázek.

 

Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Jiří Havelka působí ve společnosti RENOMIA od roku 2010, kam přišel díky svým rozsáhlým zkušenostem z oblasti pojištění zemědělství, aby zde rozvíjel specializované oddělení RENOMIA AGRO. RENOMIA AGRO se během krátké doby stala nejvýznamnějším makléřem v oblasti pojištění zemědělských rizik na trhu.

 

Jiří předtím dlouhá léta působil v České pojišťovně, kde získával jedinečné zkušenosti právě v oboru pojištění zemědělství. Oboru pojišťovnictví se věnuje již od studií na České zemědělské univerzitě. Jiří Havelka absolvoval několik odborných stáží v zahraničí.

 

Ing. Hynek Rasocha, ředitel RENOMIA Trade Credit

Hynek Rasocha patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti pojištění pohledávek na českém pojistném trhu. V pojišťovnictví v oblasti firemní klientely pracuje od roku 1989, posléze se začal specializovat na pojištění pohledávek a záruk. Od roku 1997 zastával pozici obchodního ředitele a člena vrcholového vedení české pobočky globální úvěrové pojišťovny Euler Hermes, člena skupiny Allianz. Významně se podílel na zavádění a rozvoji pojištění pohledávek na českém pojistném trhu a patří k předním odborníkům v této oblasti. Hynek Rasocha je absolventem VŠE v Praze, absolvoval řadu zahraničních stáží a kurzů v oblasti pojišťovnictví a vztahů se zákazníkem u zahraničních pojišťoven a zajišťoven.

 

Ve společnosti RENOMIA, kde působí od září 2013, vede odborné oddělení specializované na pojištění pohledávek a záruk pod názvem RENOMIA Trade Credit. Cílem této specializace je poskytnout klientům vysoce kvalifikovaný servis v oblasti pojištění pohledávek a záruk a nadále tak posilovat vedoucí postavení RENOMIA na českém pojistném trhu.

 

Ondřej Frič, DiS., ředitel oddělení likvidace

Ondřej Frič nastoupil po absolutoriu na Vyšší odborné škole právní a právní akademii v Liberci v roce 2001 do pojišťovací makléřské společnosti AURA Lloyd. Zde zastával pozici samostatného likvidátora pojistných událostí a zabýval se likvidací škod bez ohledu na příčiny jejich vzniku. Díky tomu získal zkušenosti s likvidací různých druhů škod od majetkových, přes odpovědnostní, až po specifické škody pojištění přepravy, strojního pojištění, pojištění elektroniky či pojištění katastrofických rizik.

 

Do společnosti RENOMIA nastoupil v roce 2007 jako likvidátor, od roku 2008 působil na pozici vedoucího týmu v oddělení likvidace pojistných událostí. Od května 2014 zastává pozici ředitele oddělení likvidace škod, kde se věnuje například řešení nestandardních pojistných událostí klientů, výběru a adaptaci nových členů oddělení nebo nastavení efektivních postupů a komunikace při likvidaci škod s jednotlivými pojistiteli. Je odpovědný za činnost a rozvoj oddělení likvidace v ČR a dalších zemích a odpovídá za metodiku a vzdělávání v této oblasti. 

Ředitelé poboček Klikněte pro zobrazení obsahu

Ing. Ivo Krajíček, ředitel pobočky Brno

V roce 1999 Ivo Krajíček dokončil studium marketingu a managementu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné při Slezské univerzitě v Opavě. Již při studiích započal svou kariérní dráhu ve společnosti CAC Leasing. Společnost RENOMIA zaměstnává Ivo Krajíčka již dvanáctým rokem – v současné době na pozici ředitele pobočky v Brně.

 

Lucie Kvapilová, ředitelka pobočky České Budějovice

Lucie Kvapilová se v oblasti pojišťovnictví se pohybuje od roku 2005. Během této doby se věnovala péči o klienty a obchodní činnosti. V RENOMIA je zodpovědná za řízení, chod a celkový rozvoj pobočky v Českých Budějovicích.  Ve svém působení naváže na úspěchy pobočky a bude rozvíjet dobrou pověst RENOMIA i důležitost role pojišťovacího makléře. Jejím cílem je dále prohlubovat několikaletou spokojenost klientů jihočeské pobočky a podporovat obchodní aktivity v regionu.

 

Lucie Kvapilová je vdaná a má dvě děti a svůj volný čas věnuje především rodině a studiu na České zemědělské univerzitě. Mezi její záliby patří stolní tenis, četba, vlastní literární tvorba a sledování filmů.

 

Ing. Roman Gašpárek, ředitel pobočky Liberec

Roman Gašpárek vystudovat inženýrský program v oboru Strojírenská technologie na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci. V pojišťovnictví působí od roku 2003, kdy byl zaměstnán ve společnosti Kooperativa na pozici asistenta náměstka generálního ředitele.

 

Do společnosti RENOMIA nastoupil v roce 2006, kde i nadále působí v městě Liberec na vedoucí pozici jedné z poboček RENOMIA. Stávajícímu zaměstnání předcházela tříletá zkušenost ve společnosti Marsh, kde pracoval na pozici managera liberecké pobočky.

 

Ing. Václav Kobliha, ředitel pobočky Ostrava

Ředitel ostravské pobočky RENOMIA, Václav Kobliha, absolvoval Vysokou školu báňskou, na které si zvolil technický obor. Ihned po škole se této oblasti věnoval ve společnosti OKD. Od roku 1984 do roku 1993 zde vystřídal několik pracovních pozic a získal zkušenosti jak z oblasti ekonomie, tak z oboru řízení dílčího úseku. S krátkou přestávkou se do firmy vrátil na pozici materiálového hospodáře, kterou vykonával po další tři roky.

 

Se světem pojišťovnictví přišel do styku v roce 1997, kdy nastoupil do společností OVB Allfinanz a následně do společnosti fps bohemia. Největší pracovní zkušenost v této oblasti získal ve společnosti RENOMIA, ve které působí již třináctým rokem. Od roku 1999, kdy začínal jako account manažer, se vypracoval na post ředitele pobočky v Ostravě.

 

Ing. Jiří Mikulecký, ředitel pobočky Pardubice

Jiří Mikulecký absolvoval obor Ekonomika a management na ČVUT v Praze. V oboru pojišťovnictví má četné profesní znalosti a zkušenosti. Od roku 1995 působil na pozici ředitele odboru pojištění vozidel u Pojišťovny České spořitelny. Po dobu jednoho roku měl možnost se realizovat ve společnosti ČP Leasing jako ředitel pobočky Pardubice. Do společnosti RENOMIA nastoupil v roce 2003 do funkce ředitele pardubické pobočky.

 

Ing. Zdeňka Kováříková, ředitelka pobočky Plzeň

Zdeňka Kováříková svou profesní dráhu zahájila v roce 1997 v IPB Pojišťovně. Do společnosti RENOMIA nastoupila v roce 2003 na pozici account manager na plzeňské pobočce, kde měla postupně na starosti správu klientů a obchodní činnost. Získané znalosti zúročila na počátku roku 2012, kdy se stala ředitelkou nově založené pobočky RENOMIA v Českých Budějovicích. Od roku 2014 se věnuje také vedení pobočky RENOMIA v Plzni.


Zdeňka vystudovala Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity. Své znalosti si následně rozšířila studiem na České zemědělské univerzitě, kde úspěšně ukončila Provozně-ekonomickou fakultu.

 

Ing. Ivo Matuška, ředitel pobočky Praha

Ivo Matuška je absolventem oboru Elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni, kterou ukončil v roce 1998. Devět let pracoval ve společnosti RWE Distribuční služby, kde zastával post ředitele plánu a technické podpory.

 

Od roku 2008 pokračoval ve své profesní dráze ve společnosti RENOMIA. Zde se na pozici ředitele zasloužil o výkonné fungování plzeňské pobočky a po dvou letech mu byly svěřeny obchodní aktivity RENOMIA. Na pozici obchodního ředitele byl odpovědný za rozvoj obchodní činnosti, metodiku související s obchodem a aktivní obchodní činnost. Od ledna 2013 vykonává pozici ředitele pražské pobočky.

 

Ing. David Kocfelda, ředitel pobočky Přerov

Inženýrský titul získal David Kocfelda na Žilinské univerzitě, kde studoval na fakultě Provoz a ekonomika železniční dopravy. V roce 1994, jako čerstvý absolvent, nastoupil do společnosti RENOMIA na pozici account manager. Za pouhé tři roky nasbíral spoustu zkušeností a rozšířil si obzor natolik, že se osvědčil také v zodpovědné řídící funkci. Pobočku v Přerově úspěšně vede již patnáctý rok.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.