přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Advokáti

Za největší riziko při výkonu činnosti advokáta lze označit vznesení nároku na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem advokacie. K zajištění ochrany klientů advokátů a k snadné vymahatelnosti jejich nároků stanoví zákon všem advokátům povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Tato povinnost se vztahuje na poskytování advokátních služeb samostatně i ve sdružení.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje zejména na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem
  • náklady spojené s právním zastoupením

Specialisté RENOMIA vám pomohou nastavit pojištění tak, aby plně odpovídalo vašim potřebám a zahrnovalo například:

  • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem advokacie (např. na písemných dokumentech, plánech nebo účetních knihách)
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, ke kterým může dojít v souvislosti s provozem advokátní kanceláře
  • škody způsobené činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Z hlediska dalších rizik souvisejících s výkonem advokacie doporučujeme zvážit možnost živelního pojištění majetku, pojištění pro případ přerušení provozu z důvodu živelních škod, pojištění zpronevěry a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům. 

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.