přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Automobilový průmysl

Na společnosti působící v automobilovém průmyslu jsou kladeny mimořádně vysoké nároky. Jedná se zejména o nutnost zajištění naprosté bezpečnosti a spolehlivosti jejich výrobků, o neustálý tlak na snižování cen výrobků, celosvětově silnou konkurenci, silnou závislost na dodavatelích či odběratelích, nutnost stále rozsáhlejších investic do moderních výrobních technologií, rostoucí požadavky na ekologičnost výrobků a také o stále nové legislativní nároky.

Kvalitní pojistný program společností působících v automobilovém průmyslu by měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění. Mezi standardní druhy pojištění lze zařadit živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem.

Mezi speciální produkty, které lze společnostem působícím v automobilovém průmyslu doporučit, patří pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu. Toto pojištění pomáhá krýt náklady související s rizikem uvedení vadného výrobku na trh. Pojištění zahrnuje například:

  • náklady na informování distribuční sítě a veřejnosti
  • náklady na vrácení, třídění a likvidaci výrobku
  • náklady na opravu nebo výměnu vadného výrobku
  • dodatečné náklady na zaměstnance a jejich práci přesčas

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oblasti automobilového průmyslu lze doporučit ke zvážení především pojištění pohledávek, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Díky svým zkušenostem, vlastním zahraničním pobočkám a členství v předních světových sítích pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton) je RENOMIA připravena poskytnout vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat vašim požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.