přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Chemie a zpracování plastů

Chemický průmysl patří v rámci struktury českých zpracovatelských odvětví ke klíčovým. Výrobky chemického průmyslu nacházejí uplatnění ve všech sektorech ekonomiky, v domácnostech i ve volném čase. Mezi rizika, kterým musí společnosti v oblasti chemie a zpracování plastů čelit, patří především vysoká investiční a energetická náročnost výroby, vysoké riziko vzniku požáru, vysoká míra závislosti na dodavatelích surovin, cenový vývoj surovin na celosvětových trzích, silná globální konkurence a měnící se legislativní podmínky pro podnikání v této oblasti.

Z pohledu rizik, kterým jsou společnosti působící v oblasti chemického průmyslu vystaveny, lze za stěžejní produkty označit živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozu, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, pojištění ekologické újmy, případně pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie.

Dále lze uvažovat o pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění stažení výrobku z trhu, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat Vvšim požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.