přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Daňoví poradci

Daňové poradenství se vyznačuje výraznou šíří a komplexností, když vedle samotných aktivit v oblasti daní zahrnuje i takové činnosti jako je vedení účetnictví, zpracování mezd, dědické řízení a další. Stejně jako u řady obdobných profesí, i daňové poradenství je oblastí služeb, při jejichž výkonu je poskytovatel vystaven potenciálnímu riziku uplatněných nároků na náhradu škody v souvislosti s profesním pochybením. Výkon této činnosti spadá do oblasti tzv. povinně smluvních pojištění, kde zákon ukládá každému daňovému poradci povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody.

Pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce především kryje:

  • finanční škody způsobené klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem
  • náklady spojené s právním zastoupením

Specialisté RENOMIA jsou připraveni vám pomoci s nastavením parametrů pojištění tak, aby odpovídaly vašim individuálním potřebám. Pojištění tak může vedle výše zmíněných součástí zahrnovat také:

  • škody vzniklé na dokladech převzatých v souvislosti s přípravou daňového přiznání
  • újmy na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu kanceláře daňového poradce
  • škody způsobené činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty
  • územní rozsah krytí odpovídající požadavkům klientů s ohledem na jejich zemi registrace
  • škody na věcech užívaných v souvislosti s výkonem daňového poradenství (např. leasovaná elektronika)

Z pohledu dalších možných rizik souvisejících s výkonem činnosti daňového poradce lze doporučit ke zvážení také živelní pojištění majetku, pojištění pro případ přerušení provozu z důvodu živelních škod, pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s provozem kanceláře, pojištění zpronevěry a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti.

Specialisté RENOMIA mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti pojištění daňových poradců a rádi vám předloží konkrétní cenovou nabídku komplexního pojištění přesně podle vašich požadavků a potřeb.

Chcete více informací?

Ing. Michal Pilecký

produktový manažer

michal.pilecky@renomia.cz

+420 602 233 672

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.