přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Energetika

Energetické společnosti mají ústřední postavení ve světové ekonomice. Musí čelit více druhům rizik než kdokoliv jiný. Pro celou řadu společností v oblasti energetiky se obsah rizik mění doslova každý den. K hlavním rizikům patří omezenost množství využitelných zdrojů, investiční náročnost odvětví, nestálost cen, změny počasí, legislativní změny, změny politických režimů a také požadavky mezinárodních nátlakových skupin.

Kvalitní pojistný program společností působících v energetickém průmyslu je proto kombinací standardních produktů (jako je např. živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění strojního a živelního přerušení vlastního provozu a provozu klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem) a specifických druhů pojištění, mezi které patří pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, pojištění ekologické újmy, pojištění nepříznivých vlivů počasí, popřípadě pojištění jaderných rizik.

Pojištění nepříznivých vlivů počasí je relativně novým produktem, který pomáhá eliminovat negativní dopady počasí na příjmy a výdaje společnosti. Pojištění se vztahuje na:

  • vynaložené vícenáklady a
  • ušlý zisk,

které vzniknou v důsledku kumulativního účinku povětrnostních událostí nedosahujících parametrů přírodních katastrof (jako např. záplavy, povodně, zemětřesení).

V případě provozu jaderných zařízení je nutné, aby společnost měla sjednáno pojištění škod způsobených jadernou energií (ionizačním zářením), a to jak na majetku vlastním, tak na majetku třetích osob. Tento druh škod je ze standardního krytí vyloučen.

Z hlediska dalších rizik je možné dále uvažovat o stavebně montážním pojištění vybraných investičních projektů, pojištění rizika nesplacení pohledávek za podnikatelskými subjekty, pojištění politických rizik, pojištění terorismu, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů společnosti.

Díky našim zkušenostem a přímému přístupu na světové pojistné a zajistné trhy vám můžeme nabídnout služby i v oblasti těch nejnáročnějších pojistných rizik, jako jsou například jaderná rizika.  RENOMIA disponuje vlastními zahraničními pobočkami a je členem předních světových sítí pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton). Je proto připravena poskytnout vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat vašim požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.