přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Města a obce

Veřejnoprávní subjekty, mezi něž patří i obce a města, jsou povinny řádně spravovat svůj či svěřený majetek. Zároveň jsou povinny vykonávat činnosti svěřené zákonem, včetně veřejné správy. Za podmínek daných zákonem mohou vykonávat i podnikatelské činnosti.

Kvalitní pojistný program by proto měl zahrnovat jak pojištění vlastního i svěřeného majetku proti živelním škodám, včetně technických rizik (tj. strojních škod), tak pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti. Pojištění odpovědnosti za škody by vedle standardního rozsahu mělo zahrnovat také:

  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu
  • zákona č. 82/1998 Sb.
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako poskytovatele sociálních služeb
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako zřizovatele městské policie
  • pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
  • pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti se správou komunikací
  • pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci

Z dalších druhů pojištění lze doporučit ke zvážení například pojištění zpronevěry, pojištění lesů a okrasných dřevin, pojištění finančních ztrát způsobených zrušením kulturní nebo sportovní akce a další.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh parametrů komplexního pojistného programu, který bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na pojištění. Zároveň vám rádi pomohou s přípravou a vyhodnocením veřejné zakázky.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.