přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nemocnice

Působení v oblasti zdravotnictví sebou nese pro nemocnice a další zdravotnická zařízení řadu rizik. Za nejvýznamnější riziko je možné označit zejména riziko poškození zdraví pacienta. Aby byla zajištěna ochrana zdraví pacienta a vymahatelnost případných nároků na náhradu škody z titulu odpovědnosti za škody, je zdravotnickým zařízením ze zákona uložena povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování zdravotní péče občanům. Specialisté RENOMIA vám pomohou nastavit pojištění tak, aby plně odpovídalo vašim potřebám a zahrnovalo například i:

  • škody způsobené přenosem viru HIV
  • náhrady nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu své osobnosti (tzv. ochrana osobnosti)
  • škody způsobené chybným kosmetickým nebo chirurgickým zákrokem

Zákonná povinnost zdravotnických zařízení sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pacientům je v případě soukromých zdravotnických zařízení posílena povinností uzavřít povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastním zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

V případě, že se zdravotnické zařízení podílí i na provádění klinických studií, mělo by být sjednáno také pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při provádění klinických testů, kterým jsou pojištěny případné škody na zdraví způsobené pacientům, za které odpovídá zadavatel, sponzor a zkoušející.

Zdravotnická zařízení samozřejmě odpovídají i za případné škody na věcech nebo zdraví třetích osob vzniklé provozem budov. Standardní součástí pojistného programu by tedy mělo být i pojištění obecné odpovědnosti za škodu z provozní činnosti.

Vedle rizik souvisejících s odpovědností za škodu hrozí zdravotnickým zařízením i riziko poškození jejich majetku, zejména lékařských přístrojů. Vedle standardního živelního pojištění majetku lze tedy pro vybrané lékařské přístroje doporučit sjednání pojištění elektroniky, které mimo jiné zajistí krytí škod způsobených chybou obsluhy nebo přepětím elektrického proudu.

Z hlediska dalších rizik souvisejících s působením v oblasti zdravotnictví doporučujeme zvážit možnost pojištění kontaminace léků nebo potravin a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.