přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Obchodní a administrativní centra

Provozovatelé obchodních a administrativních center musí při své činnosti čelit nejen rizikům vyplývajícím z možných živelních škod na jimi vlastněných (provozovaných) nemovitostech, ale zejména možného přerušení provozu centra. Taktéž musí čelit rizikům vyplývajícím z titulu odpovědnosti za škody ať už vůči nájemcům center, tak vůči jejich návštěvníkům a dalším osobám.

Kvalitní pojistný program by proto měl zahrnovat nejen živelní pojištění majetku, jehož účelem je krytí věcných škod na pojištěných nemovitostech, ale i pojištění ušlého nájemného, pojištění strojů a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s držbou, pronájmem nebo provozem nemovitosti.

Pojištění ušlého nájemného navazuje na pojištění majetku a jeho účelem je náhrada nájemného (příp. zálohových plateb na správu) v případě poškození nebo zničení pojištěné nemovitosti. Pojištění strojů doporučujeme sjednat zejména pro klíčová strojní zařízení, na nichž z velké části závisí provoz zařízení. Jedná se například o vzduchotechniku, výtahy a další. Strojní pojištění zajistí mimo jiné krytí škod způsobených chybou obsluhy nebo přepětím elektrického proudu.

Obchodním společnostem doporučujeme ke zvážení taktéž pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik, na jejímž základě vám předloží konkrétní návrh pojištění.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.