přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Textil

V současné době musí podniky čelit výraznému tlaku levných dovozů zejména z Asie, investiční náročnosti odvětví a relativně vysoké závislosti na dodavatelích surovin. Pojištění rizik v textilním průmyslu je svébytnou a specifickou oblastí pojištění. Má odlišné požadavky na strukturu a vyžaduje i odlišný přístup při upisování rizika, jeho řízení a v neposlední řadě i při likvidaci v mnoha případech rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí.

Kvalitně zpracovaný pojistný program dnes již nezahrnuje pouze klasické živelní majetkové a odpovědnostní pojištění, ale pracuje s rizikem již od místa jeho potenciálního vzniku (prevence, eliminace) až po plány pro obnovu činnosti. Jejich včasné nastavení a aplikace po pojistné události umožní poškozené společnosti pružný a rychlý návrat k úplnému obnovení činnosti.

Pojistný program by se měl standardně skládat z živelního pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod) pro klíčová strojní zařízení, pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, popřípadě pojištění ekologické újmy.

Kvalitu sjednaného pojistného programu lze zvýšit také připojištěním nákladů na stažení výrobku z trhu, jehož účelem je krytí nákladů souvisejících s rizikem uvedení vadného výrobku na trh (např. nákladů na informování distribuční sítě, veřejnosti a nákladů na vrácení, třídění a likvidaci výrobku).

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oblasti textilní výroby lze doporučit ke zvážení především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.