přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výroba skla

Pro obor výroby skla je charakteristická vysoká investiční náročnost odvětví, energetická náročnost výrobního procesu a vysoká míra závislosti na dodavatelích surovin.

Kvalitní pojistný program společností působících v oboru sklářství by měl být kombinací standardních a specifických druhů pojištění.

Mezi standardní druhy pojištění patří živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního a strojního přerušení provozu, včetně přerušení provozu u vybraných obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem.

Mezi speciální produkty patří zejména pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu. Toto pojištění pomáhá krýt náklady související s rizikem uvedení vadného výrobku na trh. Pojištění zahrnuje například:

  • náklady na informování distribuční sítě a veřejnosti
  • náklady na vrácení, třídění a likvidaci výrobku
  • náklady na opravu nebo výměnu vadného výrobku
  • dodatečné náklady na zaměstnance a jejich práci přesčas

S ohledem na další rizika související s podnikáním v oboru výroby skla lze dále doporučit především pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli, pojištění ekologické újmy, pojištění záruky za celní dluh a pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů společnosti.

Díky svým zkušenostem, vlastním zahraničním pobočkám a členství v předních světových sítích pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton) je RENOMIA připravena poskytnout vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu vašich rizik. Na základě této analýzy vám pak předloží konkrétní návrh pojistného programu, který bude odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám.

Chcete více informací?

Miroslav Holub MBA

obchodní ředitel

miroslav.holub@renomia.cz

+420 603 890 979

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.