přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zemědělství

Pro zemědělské podniky, podnikatele a drobné chovatele lze za největší riziko, které může ohrozit jejich provoz, považovat riziko nákazy v chovech nebo úhyny hospodářských zvířat. Dalším významným rizikem jsou pro podniky, ale i drobné pěstitele dopady na hospodaření spojené s nepříznivými projevy počasí.

Pojistný program by měl zajistit ochranu klienta před nepředvídatelnými událostmi, které by mohly ohrozit jeho finanční a provozní stabilitu. Základem pojistného programu by mělo být zejména:

  • živelní pojištění plodin
  • pojištění úhynu zvířat
  • živelní pojištění lesů

Díky těmto druhům pojištění bude váš podnik chráněn například v případě:

  • krupobití, požáru, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mrazu či sesuvu půdy;
  • nákazy, hromadných infekčních onemocnění, přerušení dodávky elektrického proudu, akutní otravy nebo přehřátí drůbeže.

Tato pojištění je vhodné doplnit zejména o živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik (tj. strojních škod), pojištění živelního či strojního přerušení provozu, pojištění vozidel, pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem a pojištění ekologické újmy.

Dále lze doporučit sjednání pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli a v případě obchodních společností i pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů.

Součástí společnosti RENOMIA je specializované oddělení RENOMIA AGRO, které poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu, pojištění a likvidace škod v zemědělství. Díky zkušenému týmu oborníků na pojištění zemědělských rizik má RENOMIA AGRO v této oblasti jedinečné know how, zázemí a reference.

Specialisté RENOMIA AGRO vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet vaše individuální potřeby a krýt rizika, která mohou ohrozit vaše podnikání.

Chcete více informací?

Ing. Jiří Havelka

ředitel RENOMIA AGRO

jiri.havelka@renomiaagro.cz

+420 603 884 471

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.