přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění odpovědnosti zasílatele poskytuje komplexní ochranu zasílatelům pro případ škod vzniklých v souvislosti s obstaráním přepravy, za které odpovídá v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozsah pojištění lze rozšířit o odpovědnost zasílatele jako skladovatele nebo zasílatele v postavení dopravce (tzn. případy, kdy na sebe zasílatel převezme odpovědnost dopravce, aniž přepravu sám provádí).

V rámci pojistného plnění uhradí pojistitel:

  • škodu na věci
  • finanční škodu
  • náklady právního zastoupení pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Příklady škod:

  • udělení nesprávných dispozic dopravci
  • chybné vyplnění přepravních dokladů
  • škody vzniklé při skladování, balení zboží
  • nesprávné zajištění zásilky na vozidle


Specialisté RENOMIA vám rádi předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude krýt specifická rizika v souvislosti s poskytováním zasílatelské činnosti. Rovněž vám poskytnou poradenství při stanovení optimálního rozsahu krytí včetně zhodnocení pojistné ochrany vašich smluvních dopravců.

Chcete více informací?

Dagmar Sýkorová

specialista pojištění přepravních rizik

dagmar.sykorova@renomia.cz

+420 602 535 401

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.