přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění bondů

Pojištění záruk je určeno zejména pro všechny dodavatele, kteří v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení potřebují pro sebe či své odběratele ručení. Jedná se o pojištění rizika nesplnění závazku, který vyplývá ze smluv o dílo a obdobných smluv, týkajících se provedení prací, dodávek zboží nebo poskytnutí služeb.

Pojištění záruk lze sjednat jako např.:

  • záruku za nabídku (Bid bond)
  • záruku za akontaci (Advance payment bond)
  • záruku za řádné provedení díla (Performance bond)
  • záruku za kvalitu díla v záruční době (Warranty bond)
  • záruku za zádržné (Retention bond)

Hlavní výhody pojištění záruk lze spatřovat především v následujícím:

  • jedná se o výhodnou alternativu k bankovní záruce, která nezvyšuje úvěrovou angažovanost u bank
  • nezatěžuje cash flow
  • nastavení dle vašich individuálních potřeb

Specialisté RENOMIA vám rádi doporučí vhodnou variantu pojištění záruk, která bude odrážet vaše individuální potřeby, včetně cenové nabídky.

Chcete více informací?

Ing. Marek Kalbáč

ředitel mezinárodního oddělení

marek.kalbac@renomia.cz

+420 724 111 102

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.