přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění ekologické újmy

Při řadě provozních činností můžete kromě škody třetím osobám též zapříčinit znečištění životního prostředí – ekologickou újmu. V takovém případě může vzniknout povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy. Pojištěním docílíte ochrany proti finančním dopadům Vámi způsobené environmentální újmy na Vaše podnikání a lze jím též i naplnit požadavek na finanční zajištění dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Pojištění ekologické újmy se zejména vztahuje na náklady:

  • na nápravu ekologické újmy
  • na realizaci preventivních opatření
  • právního zastoupení
  • na šetření, odstranění, vyčištění či monitoring ekologické újmy

Díky pojištění ekologické újmy vás lze chránit například před důsledky:

  • ekologické újmy v důsledku dlouhodobého postupného znečištění
  • poškození fauny či flory způsobného provozní činností

Specialisté RENOMIA vám rádi doporučí vhodný rozsah pojištění environmentálních rizik včetně dostatečných limitů a předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vvs mohou při Vašich činnostech ohrozit.

Více informací a formulář Základního hodnocení rizik naleznete zde.

Chcete více informací?

Mgr. Jakub Šváb

specialista pojištění odpovědnosti

jakub.svab@renomia.cz

+420 222 390 879

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.