přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění kybernetických rizik - cyber liability

Kybernetická rizika se nejvíce týkají firem, které shromažďují a pracující s velkými objemy dat o svých klientech. Jedná se zejména o e-shopy, on-line sázkové kanceláře, společnosti z oblasti IT, společnosti z oblasti médií, síťové dodavatele (telekomunikace, dodavatelé elektřiny, vody, tepla, plynu apod.), finanční instituce nebo nemocnice.

Pojištění rizik spojených se ztrátou dat

V dnešním světě plném moderních technologií je riziko úniku osobních údajů, dat a informací každodenní hrozbou pro fungování jakékoliv společnosti. Ohrozit ji může ztráta informací z počítače nebo mobilního telefonu, omezení či zamezení přístupu k firemním informačním systémům, neoprávněný zásah či přerušení webových služeb nebo hrozby spojené se ztrátou dat při užívání cloudových nástrojů. Rizika navíc rostou a stávají se komplexnějšími.

Pokud se některé z uvedených rizik stane skutečností, může vést nejen ke ztrátám dat klientů, partnerů či zaměstnanců společnosti, ztrátě zisku postižené společnosti, ale také k poškození roky budovaného dobrého jména společnosti a ztrátě důvěry zákazníků a klientů, které se jen těžko a složitě získává zpět.

Řešením této složité situace může pro společnosti být pojištění rizik spojených se ztrátou dat, neboli pojištění kybernetických rizik. Toto pojištění je v nabídce řady pojistitelů (zejména v zahraničí) pod názvem Cyber Liability.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

  • úniku (ztráta, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače pojištěné společnosti ať již náhodného nebo z nedbalosti
  • cíleného napadení informačního systému třetími osobami nebo zaměstnanci pojištěné společnosti za účelem získání přístupu k datům a způsobení škody

Pojištění je kombinací majetkového pojištění (je poskytováno pojistné plnění za škody způsobené pojištěnému) a pojištění odpovědnosti za škody (jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám, za které pojištěný právně odpovídá).

Z pojištění jsou obvykle hrazeny:

  • škody a náklady na právní zastoupení pojištěného v souvislosti s jeho odpovědností vůči třetím stranám za porušení ochrany osobních údajů nebo citlivých korporátních dat a informací
  • škody třetích stran v důsledku výpadku webových nebo síťových služeb a úniku osobních údajů, dat a informací a s tím spojenou odpovědností pojištěného
  • škody třetích stran v souvislosti s únikem jejich osobních údajů a s tím spojenou odpovědností pojištěného
  • náklady pojištěného na identifikaci úniku osobních údajů, dat a informací, zabezpečení běžného provozu informačního systému a realizace opatření k nápravě nedostatků, které způsobily únik
  • náklady pojištěného na oznámení úniku osobních údajů, dat a informací veřejnosti a dozorovým orgánům a komunikace s postiženými klienty/zákazníky k ochraně dobré pověsti společnosti
  • náklady pojištěného na jednání před dozorovými orgány a jimi udělené pokuty

Nadstavbově může pojistné krytí také zahrnovat:

  • vydírání pojištěného prostřednictvím sítě
  • výpadek sítě – neboli přerušení provozu pojištěného

Z pojištění nejsou kryty škody na vlastních datech pojištěného.

Pár údajů ze statistik:

Rádi vám poradíme a připravíme detailní nabídku řešení vašeho pojištění.

Chcete více informací?

Kontaktní centrum RENOMIA

Po - Pá 8.00 - 17.30

info@renomia.cz

+420 222 390 888

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.