přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Risk management

Jakoukoliv lidskou činnost ovlivňují rizika. Risk management je cesta, jak tato rizika poznat, vyhodnotit a řídit tak, aby vaše podnikání dlouhodobě prosperovalo. RENOMIA vám pomůže při naplňování strategie vašeho růstu, pomůže vám s řízením a financováním vašich rizik.

RENOMIA disponuje vlastním týmem zkušených rizikových inženýrů. Využívá mezinárodních zkušeností, metod a standardů.

Analýza rizik

Rizikoví inženýři RENOMIA pečlivě identifikují rizika, která ovlivňují vaše podnikání. Provádí fyzické rizikové prohlídky vybraných lokalit a pečlivě vyhodnocují Vaše rizika v oblastech:

 • majetkových rizik
 • rizika přerušení provozu
 • rizika odpovědnosti
 • rizika ekologické újmy

Služby

 • rizikové prohlídky
 • doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek
 • audit stávajícího zabezpečení proti odcizení
 • plány kontinuity provozu a havarijní plány
 • individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření
 • vzdělávání v oblasti risk managementu

Přidaná hodnota

 • pojistné krytí na míru za optimální cenu
 • dlouhodobé partnerství – aktulizace informací o rizicích, spolupráce na snížení Vašeho škodního průběhu
 • nižší škodní průběh – výhodnější podmínky pojištění dle Vašich potřeb a nižší náklady na krytí spoluúčastí
 • prevence, poradenství a konzultace v oblasti řízení a redukce pojistitelných i nepojistitelných rizik
 • kvalita, profesionalita a odbornost rizikových inženýrů RENOMIA
 • úspora nákladů na bezpečnost

Kdykoliv se u vás vyskytne problém související s provozními či bezpečnostními riziky, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete více informací?

Ing. Tomáš Tragan Ph.D.

ředitel oddělení risk managementu

tomas.tragan@renomia.cz

+420 724 132 610

Kontaktní formulář
nebo zavřít
Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.