přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vzdělávání

Mezi námi poskytované služby patří i tvorba a realizace vzdělávacích programů se zaměřením na problematiku pojištění, zajištění a risk managementu. Samozřejmou součástí našich služeb je taktéž metodická podpora a tvorba manuálů, jejichž cílem je obeznámení odpovědných osob vaší společnosti s nově sjednaným pojistným programem a s postupy při vzniku pojistné události.

Vzdělávací programy se zaměřují zejména na témata:

  • risk management, havarijní plánování
  • základy pojištění
  • jednotlivé pojistné produkty, související právní předpisy
  • specializované produkty (např. pojištění počasí, pojištění D&O, pojištění kontaminace, atd.)
  • zajištění
  • bezpečnost práce
  • postupy při vzniku škody a likvidace pojistných událostí
  • školení pro řidiče a jiná školení zaměřená pro určité skupiny zaměstnanců
  • trendy na domácím a zahraničním pojistném trhu
  • seznámení s pojišťovacím programem společnosti

Pomáháme vám tam rozvíjet vaše znalosti v oblasti pojištění a práce s riziky.  Výuka je zajišťována specialisty RENOMIA, případně ve spolupráci s uznávanými specialisty z daného oboru.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.