přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Management

Vedení spoločnosti Kliknite pre zobrazenie obsahu

Ing. Jiří Nepala, konateľ RENOMIA, s.r.o.

Jiří Nepala patrí k vyhľadávaným odborníkom v odbore poisťovníctva, v ktorom pôsobí už od roku 1996. Vďaka dlhoročnej praxi je to jeden z mála profesionálov na trhu, ktorý do detailu rozumie ako poisteniu podnikateľských rizík, tak poisteniu osôb. Firmu spolu s pani Nepalovou a bratom Pavlem buduje a riadi od jej založenia.

 

Vyštudoval ekonómiu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Má veľa skúseností s poistením priemyselných a podnikateľských rizík, s realizáciou zamestnaneckých programov pre spoločnosti z rôznych odborov aj s likvidáciou poistných udalostí. Ako člen vedenia spoločnosti koordinuje spolu s jednotlivými riaditeľmi rozvoj oddelenia likvidácie, risk managementu a vybraných pobočiek v ČR a na Slovensku. 

 

Ing. Martin Michal, country manager RENOMIA, s.r.o.

Martin Michal saodbornosťou zameriava predovšetkým na poistenie veľkých priemyselných a poľnohospodárskych rizík. Realizuje programy poistenia pre mnohé významné spoločnosti, ktoré majú svoje odvetvie v strojárstve, elektrotechnike, v poľnohospodárstve, doprave, priemysle, v leteckom priemysle a podobne. Zároveň je súčasťou tímu, ktorý pripravuje poistné programy pre poľnohospodárske subjekty. Ďalej plne zodpovedá za organizovanie medzinárodných poistných programov. Komunikuje v anglickom jazyku.

 

Vyštudoval Slovenskú technicků univerzitu v Bratislave odbor finančný management. V rokuch 1998 až 2001 pracoval v Slovenskej poisťovni, neskôr pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., kde mal na starosti metodiku a riadenie riešenia poistných udalostí.

 

Od roku 2001 pracuje pre spoločnosť RENOMIA, kde sa v roku 2004 stal riaditeľom pobočky v Bratislave. V súčasnej dobe zastáva funkciu country managera.

 

Marcela Burešová, riaditeľka pobočky Bratislava

 

Marcela Burešová pôsobí v oblasti poisťovníctva od roku 1998. Od roku 2004 pracovala v ČSOB poisťovni a.s. na úseku likvidácie poistných udalostí. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti RENOMIA, s.r.o., kde zastrešovala správu poistenia lokálnych klientov, metodiku poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a viedla oddelenie starostlivosti o klientov. Zodpovedala za komunikáciu s poisťovateľmi a prípravu poistných programov predovšetkým v sektore poistenia veľkých priemyselných a podnikateľských rizík a verejných obstarávaní poistných programov. Viedla odborné produktové školenia pre interných zamestnancov, ako aj samotných klientov a ich zamestnancov. Súčasne sa podieľala na získavaní nových klientov.

 

Od júla 2017 zastáva pozíciu riaditeľky pobočky Bratislava.  Je špecialista v oblasti správy poistenia, likvidácie poistných udalostí, metodiky, obchodu, rozvoja nových distribučných kanálov a vedenia odborných produktových školení. Zároveň je držiteľkou odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre sektor poistenia a zaistenia.

 

Ing. Henrich Ihnát, riaditeľ pobočky Košice

Henrich Ihnát vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovo-hospodársku fakultu v Košiciach. Po absolvovaní štúdia v roku 2001 začal pracovať v poisťovacej maklérskej spoločnosti IFIB, s.r.o. ako manažér poistenia podnikateľských rizík. V januári roku 2004 prešiel do spoločnosti RENOMIA, s.r.o. kde mal na starosti starostlivosť o klientov a aktivity spoločnosti v regióne Východného Slovenska. Takisto bol zodpovedný za otvorenie a rozbeh novej pobočky spoločnosti v tomto meste. Od roku 2005 pracuje v spoločnosti RENOMIA ako riaditeľ pobočky Košice.

 

Jeho profesijná orientácia sa zameriava najmä na oblasť priemyselných rizík a korporátneho poistenia. Realizoval poistné programy pre viaceré popredné spoločnosti v strojárenskom, hutníckom, potravinárskom, textilnom priemysle a pod. Spolupracuje rovnako aj pri lokalizácii medzinárodných poistných programov pre významné zahraničné spoločnosti. Má skúsenosti aj s oblasťou risk manažmentu, riešením likvidácie poistných udalostí, realizáciou programu zamestnaneckých výhod v spoločnosti a pod. Komunikuje v anglickom jazyku.

 

Mgr. Mikuláš Gürtler, riaditeľ pobočky Zvolen

Mikuláš Gürtler pracuje v spoločnosti RENOMIA na pozícii riaditeľa pobočky Zvolen od Februára 2013. Poisťovníctvu, priamemu predaju a vedeniu obchodných tímov sa venuje od roku 1999. Významnou súčasťou jeho kariéry je pôsobenie v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, kde postupne pôsobil na pozíciách poisťovací poradca, regionálny riaditeľ, key account manager a námestník riaditeľa maklérskej agentúry pre oblasť neživotného poistenia.

 

Má skúsenosti v oblasti implementácie obchodnej stratégie a rozvoja nových distribučných kanálov, rovnako tak v oblasti tréningov a školení obchodného personálu a vedenia interných seminárov.

 

Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor Finančný manažment, v súčasnosti externe študuje právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je držiteľom odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre sektor poistenia a zaistenia.

 

Ing. Mgr. Renata Hofferová, obchodná riaditeľka

Renata Hofferová vyštudovala Univerzitu Komenského, Prírodovedeckú fakultu v Bratislave a následne Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite tiež v Bratislave. Od roku 1996 pracuje nepretržite vo finančníctve. Skúsenosti z oblasti finančníctva a obchodu získala v ČSOB Banke ako aj ČSOB Leasingu, kde zastávala pozíciu riaditeľa divízie motorových a úžitkových vozidiel v SR. Je držiteľkou certifikátu Systemického managementu.

 

V spoločnosti RENOMIA pracuje od roku 2008 ako riaditeľka pobočky Bratislava. Do konca roka 2011 viedla a rozvíjala aj medzinárodné oddelenie na Slovensku. Plynule komunikuje anglicky a maďarsky. V súčasnosti sa aktívnejšie venuje stratégii a koordinácii obchodu na Slovensku ako obchodná riaditeľka.

 

Ing. Viera Tóthová, riaditeľka RENOMIA AGRO

Viera Tóthová pôsobí v oblasti poľnohospodárskeho poisťovníctva od roku 1985. Svoje skúsenosti z odboru uplatní pri rozvoji RENOMIA AGRO a poskytovaní kvalitných služieb klientom, medzi ktoré patrí upisovanie kvalitných poistení poľnohospodárskych rizík a nastavenie systému správy poistenia a likvidácie škôd. V tejto pozícii bude zodpovedná najmä za riadenie a rozvoj poľnohospodárskeho poistenia, akvizíciu a komunikáciu s klientmi a partnermi.

 

Viera Tóthová vyštudovala Všeobecné poľnohospodárstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Pred nástupom do spoločnosti RENOMIA pôsobila v poisťovni Generali poisťovňa, kde bola zodpovedná za upisovanie poistných rizík a tvorbu poistných produktov poľnohospodárskeho poistenia. Prax získavala taktiež v poisťovniach UNIQA poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa. Od roku 1999 je členkou Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

 

 

Výkonný výbor Kliknite pre zobrazenie obsahu

Výkonný výbor je orgánom zodpovedným za RENOMIA GROUP, ktorý zahrňuje RENOMIA, a. s., RENOMIA, s.r.o., majetkovo prepojené maklérske firmy v Čechách aj v zahraničí a členov siete RENOMIA NETWORK.

 

Jiřina Nepalová, riaditeľka spoločnosti

Jiřina Nepalová patrí medzi najväčších odborníkov na poistenie v Českej republike. Má bohaté skúsenosti s realizáciou poistných programov pre spoločnosti z najrôznejších odborov a s likvidáciou poistných udalostí. Zúčastnila sa niekoľkých školení v zahraničí a je vyhľadávaným konzultantom pre súkromné aj štátne organizácie.

 

V poisťovníctve pôsobí od roku 1978, kedy začala pracovať v České pojišťovně na úseku likvidácie majetkových a zodpovednostných škôd. V roku 1993 založila a dodnes riadi spoločnosť RENOMIA, ktorá je niekoľko posledných rokov najväčším poisťovacím maklérom v Českej republike s pobočkami v ďalších krajinách strednej Európy. V roku 2012 sa stala zároveň predsedníčkou  Asociace pojišťovacích makléřů.

 

Mgr. Pavel Nepala, managing partner

Pavel Nepala vyštudoval odbor ekonómie na Fakultě Sociálních věd Karlovy Univerzity. Od jej založenia sa podieľal na rozvoji spoločnosti RENOMIA a rozvoji služieb pre klientov. Absolvoval mnohé praktické školenia a stáže v tuzemsku aj v zahraničí týkajúce sa poisťovníctva a riadenia firiem.

 

Ako člen vedenia spoločnosti zodpovedá za rozvoj služieb RENOMIA v oblasti marketingu, informačných technológií a za strategickú expanziu spoločnosti RENOMIA v regióne strednej a východnej Európy. Aktívne sa taktiež podieľa na rozvoji a upevňovaní medzinárodných vzťahov.

 

Ing. Jiří Nepala, managing partner

Jiří Nepala patrí k vyhľadávaným odborníkom v odbore poisťovníctva, v ktorom pôsobí už od roku 1996. Vďaka mnohoročnej praxi je to jeden z mála profesionálov na trhu, ktorý do detailu rozumie ako poisteniu podnikateľských rizík, tak poisteniu osôb. Firmu spolu s pani Nepalovou a bratom Pavlem buduje a riadi od založenia.

 

Vyštudoval ekonómiu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Má veľa skúseností s poistením priemyselných a podnikateľských rizík, s realizáciou zamestnaneckých programov pre spoločnosti z rôznych odborov aj s likvidáciou poistných udalostí. Ako člen vedenia spoločnosti koordinuje spolu s jednotlivými riaditeľmi rozvoj oddelenia likvidácie, risk managementu a vybraných pobočiek v ČR a na Slovensku.

 

Mgr. Ing. Michal Čajka, managing partner

Michal Čajka patrí medzi vyhľadávaných odborníkov na poistenie veľkých priemyselných rizík na českom aj zahraničnom poisťovacom trhu. Realizoval mnoho poistných programov pre významné spoločnosti z rôznych odborov. Absolvoval rad školení v oblasti poistenia a riadenia rizík v tuzemsku a zahraničí. Medzi jeho ďalšie špecializácie patrí problematika poistenia technických rizík, fakultatívne zaistenie a medzinárodné programy.

 

Popri štúdiu na Vysoké škole ekonomické v Prahe a právnickej fakulte Univerzity Karlovy zbieral skúsenosti v spoločnosti Jauch & Hubener, v tej dobe najväčšieho európskeho poisťovacieho makléra. Absolvoval aj štvormesačnú stáž vo Viedni. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1996 nastúpil do spoločnosti RENOMIA, kde pôsobil od roku 1997 na pozícii riaditeľa pražskej pobočky a od roku 2007 na pozícii managing partner.

 

Ing. Vilém Matyáš, finančný riaditeľ

Od roku 2000 do roku 2007 pracoval v A & CE Audit a A & CE Consulting. Tu sa špecializoval na audítorskú a poradenskú činnosť ako daňový poradca a senior consultant. V roku 2007 nastúpil na post finančného riaditeľa do spoločnosti RENOMIA, kde uplatňuje svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti.

 

Vilém Matyáš získal titul inžiniera v odbore Financií na ekonomickej fakulte Vysoké školy báňské. Dva roky potom úspešne absolvoval skúšku daňového poradcu.

 

Klára Kodua, M. A., obchodná riaditeľka RENOMIA GROUP

Po absolvovaní Central European University v Budapešti v roku 1997 pracovala Klára Kodua v komerčnom bankovníctve. Od roku 2001 pôsobí v spoločnosti RENOMIA. Do roku 2005 mala na starosti rozvoj medzinárodného oddelenia.
 
Podieľala sa na komunikácii so zahraničnými partnermi, príprave podkladov a zajistenie pre veľkých klientov. Od roku 2005 pôsobila na pozíci obchodnej riaditeľky a bola zodpovedná za získavanie nových klientov a metodickú podporu tohto oddelenia. Od roku 2008 do 2015 pôsobila Klára na pozícií riaditeľky siete RENOMIA NETWORK. Od začiatku roku 2013 popri tejto pozície tiež zastáva pozíciu obchodnej riaditeľky RENOMIA GROUP. 

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.